Zabytki

PAŁACE I DWORY

 

Zespół pałacowo – parkowy w Kocku –  Zespół znajduje się w wyjątkowo uroczym zakątku miejscowości, w miejscu, gdzie miasteczko opada ku dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Pałac księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej powstał na bazie dawnego XVI – wiecznego zamku Firlejów. Prawdopodobnie ok. roku 1770 rezydencję przebudował Szymon Bogumił Zug. Zespół składa się z budynku głównego i dwóch jednakowych oficyn, połączonych z pałacem ćwierćkolistymi galeriami kolumnowymi. Za czasów księżnej Anny Jabłonowskiej w pobliżu pałacu powstały imponujące ogrody parkowe, urządzone w stylu wczesnego parku angielskiego. W połowie XIX wieku rezydencja została przebudowana według projektu architekta Henryka Marconiego. Pałac, jak i oficyny są w dość dobrym stanie, dlatego turyści zainteresowani architekturą będą mieli szansę podziwiać rezydencję. Do pałacu prowadzi most nad dawną fosą.

 

Zespół pałacowo – parkowy w Lubartowie - Pałac Sanguszków to wizytówka miasta Lubartów. Początkowo rezydencja należała do Piotra Firleja, założyciela miasta. Pałac był wielokrotnie niszczony. Swój obecny kształt zawdzięcza Pawłowi Antoniemu Fontanie, który pracował na zlecenie księcia Pawła Karola Sanguszki na początku XVIII wieku. Na początku XIX wieku rezydencja przeszła w ręce Banku Polskiego, później pełniła funkcję szpitala wojskowego, była też pod administracją Zgromadzenia Zakonnego Braci Kresowych. W 1933 roku w pałacu wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył budynek. Prace remontowe zostały zakończone dopiero w 1970 roku. Od 1999 roku pałac jest siedzibą władz Powiatu Lubartowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje reprezentacyjna Sala Rycerska, wyposażona w stylowe meble i obrazy. Za pałacem znajduje się rozległy park, który został zrekonstruowany według projektu Gerarda Ciołka.

Dwór w Samoklęskach - Dwór powstał pod koniec XVIII wieku. Jego architektem był Chrystian Piotr Aigner. W 1883 roku nowy właściciel wsi Samoklęski, znany pisarz Józef Weyssenhoff rozbudował rezydencję, dodając do parterowego budynku z czterokolumnowym portykiem boczne ryzality. W skład zespołu wchodzi osiem różnych obiektów, w tym dawna oranżeria pochodząca prawdopodobnie z 1800 roku. Przypuszcza się, że powstała ona w czasie, gdy rezydowała tu księżna Izabella z Flemingów Czartoryska. Dwór w Samoklęskach leży w regionie największych zespołów stawów rybackich. Od 2008 roku jest on własnością prywatną.