Wydawnictwa promocyjne

 

Kalendarz powiatu lubartowskiego na 2014 rok

Rok wydania: 2013

Kalendarz trójdzielny przedstawiający cztery pory roku - nakład 1000 sztuk.  

Ulotka - historia Pałacu Sanguszków w Lubartowie

Rok wydania: 2012

Ulotka zawiera historię Pałacu Sanguszków w Lubartowie w wersji polskiej i angielskiej oraz informacje o zrealizowanym projekcie pn.: „Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie”.

Kalendarz powiatu lubartowskiego na 2013 rok

Rok wydania: 2012

Kalendarz  trójdzielny  został wykonany w ramach projektu „Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

Folder powiatu lubartowskiego „Nieskończoność możliwości, Nieskończoność życzliwości”

Rok wydania: 2012

W publikacji zostały zebrane najważniejsze informacje dotyczące powiatu: m.in. dane administracyjne, środowisko przyrodnicze, historia powiatu, kultura ludowa, imprezy cykliczne szlaki turystyczne, oferta gastronomiczno-noclegowa. Publikacja w wersjach językowych: polsko – angielska, polsko – ukraińska, polsko – niemiecka.

Ulotka – „Kluczowe inwestycje Powiatu Lubartowskiego na lata 2011-2012”

Rok wydania: 2012

Ulotka zawiera zestawienie kluczowych inwestycji zrealizowanych przez  Starostwo w latach 2011-2012.

Mapa administracyjno – turystyczna

Rok wydania: 2011

Mapa z przeznaczeniem głównie dla  turystów, zaznaczone: hotele, muzea, zabytki, itp. Zawiera główne informacje o powiecie: historie pałacu, zabytki i ciekawe miejsca w poszczególnych gminach powiatu, ofertę gastronomiczno – noclegową oraz wykaz gospodarstw agroturystycznych.

Album fotograficzny „Powiat Lubartowski w obiektywie”

Rok wydania: 2011

Album zawiera zbiór zdjęć ukazujących powiat lubartowski z różnych perspektyw. Zdjęcia wykorzystane w albumie pochodzą głównie z konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Starostwo pn.: „Powiat Lubartowski w obiektywie”.

Mapa powiatu lubartowskiego

Rok wydania: 2008

Mapa z przeznaczeniem głównie dla turystów, zaznaczone: hotele, muzea, zabytki, itp.

Folder powiatu lubartowskiego

Rok wydania: 2008

W publikacji zostały zebrane najważniejsze informacje dotyczące powiatu: m.in. dane administracyjne, historia powiatu, dziedzictwo kulturowe, wykaz gospodarstw agroturystycznych.

Biuletyn „W kręgu kultury”

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie we współpracy z Powiatem Lubartowskim

Rok wydania: 2008

Biuletyn zawiera informacje dotyczące „panoramy kultury” powiatu lubartowskiego.

 

Po nasze materiały serdecznie zapraszamy do Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa, pok. nr 262.

 

Zapraszamy do obejrzenia:

Folder powiatu lubartowskiego (wersja polsko – angielska)

Folder powiatu lubartowskiego (wersja polsko – ukraińska)

Folder powiatu lubartowskiego (wersja polsko – niemiecka)

Mapa powiatu lubartowskiego

Rewers mapy