Przyroda

Powiat lubartowski obejmujący powierzchnię 1290,35 km² położony jest w północnej części województwa lubelskiego. Jest jednym z dwudziestu powiatów tego województwa. Terytorialnie powiat lubartowski obejmuje trzynaście gmin, z tego dziesięć to gminy wiejskie:(Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów), dwie miejsko – wiejskie (Kock, Ostrów Lubelski) i jedna miejska (Lubartów). W powiecie mieszka ok. 90 tys. osób. Administracyjnie powiat lubartowski graniczy: na północy z powiatami: łukowskim i radzyńskim, na wschodzie z powiatem parczewskim, na zachodzie z ryckim i puławskim, a na południu z powiatem łęczyńskim i lubelskim. Powiat lubartowski leży na skraju trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Przez rozległą równinę Ziemi Lubartowskiej przepływa rzeka Wieprz. Dolina Wieprza jest interesująca nie tylko dla znawców przyrody. Bogata jest w liczne starorzecza, zakola i meandry, które komponując się wraz z nadbrzeżnymi zespołami roślinnymi nadają jej mozaikowy i wyjątkowo malowniczy charakter. W okolicach miejscowości Jeziorzany znajdują się liczne rozlewiska i szuwary. To właśnie tu idealnie widać, że Wieprz jest rzeką żywą, naturalną i nieuregulowaną przez człowieka. Miłośnicy przyrody będą mogli podziwiać tu rzadkie gatunki drzew i roślin oraz podglądać chronione gatunki ptaków i zwierząt. Swoje stanowiska lęgowe ma tu między innymi brodziec piskliwy, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, sieweczka rzeczna, a także występujące w lasach zięba, czy puszczyk.

Bogactwem powiatu lubartowskiego są ogromne kompleksy leśne, na czele z najciekawszym – Lasami Kozłowieckimi. Lasy zajmują prawie 20%  powierzchni powiatu. Na szczególną uwagę zasługuje leżący w obrębie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego rezerwat „Kozie Góry”. To tu rosną ponad stuletnie sosny i bardzo rzadko już spotykane stare dęby bezszypułkowe. W parku przy dworze w Samoklęskach do dziś zachował się piękny starodrzew, w tym pomnikowe okazy buka zwyczajnego oraz jesionu zwyczajnego.