Ciekawe miejsca

Rabinówka w Kocku – Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w powiecie. Od 1924 roku aż do wybuchu II Wojny Światowej rabinem w Kocku był Józef Morgensztern, twórca tzw. chasydyzmu kockiego. Za jego czasów do Kocka zjeżdżały pielgrzymki społeczności żydowskiej z całego świata. Zginął 9 września 1939 roku w trakcie bombardowania. Dom cadyków znajduje się u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Polnej.

Mogiła Berka Joselewicza w Białobrzegach – Berek Joselewicz był pułkownikiem wojska polskiego o pochodzeniu żydowskim. Zginął w 1809 roku w bitwie z Austriakami pod Kockiem.  Na jego cześć usypano kopiec i postawiono tablicę pamiątkową.

Cmentarz żydowski w Kocku – Najważniejszym obiektem na kirkucie jest ohel, w którym pochowani są: Menachem Mendel z Kocka, Beniamin Morgenstern, Dawid Morgenstern, Jakub Jozue Morgenstern i Dow Zeew kohen Rappaport.

Groby Powstańców w Sobolewie – w gminie Firlej na cmentarzu w Sobolewie znajdują się groby powstańców styczniowych poległych w bitwie z Rosjanami w 1863 r.

Cmentarz osadników niemieckich – cmentarz z przełomu XIX i XX wieku znajduje się w miejscowości Trójnia w gminie Lubartów.

Cmentarz prawosławny w Kolechowicach - zespół cmentarza prawosławnego z II połowy XIX wieku wraz z kaplicą cmentarną można zobaczyć w Kolechowicach w gminie Ostrów Lubelski.

Chałupa w Rudce Kijańskiej (gmina Ostrów Lubelski) – w miejscu tym odbyło się pierwsze w kraju posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 18 lutego 1944 r. Wydarzenie to upamiętniono na ścianie frontowej chałupy. Chałupa pochodzi z pierwszej połowy XX wieku, została zbudowana z konstrukcji węgłowej z dachem dwuspadowym.