Artykuły

img WiMAX ZE ZŁOTĄ MAŁPĄ
23-07-2012, 13:24

Projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” nagrodzony „Złotą @”.

30 maja 2012 roku podczas uroczystej gali organizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” otrzymał nagrodę „Złota @” w kategorii „Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu”. Honorowy patronat nad konkursem objął Urząd Komunikacji Elektronicznej.

XVI edycja konkursu po raz pierwszy zorganizowana została w Gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej. Spośród ośmiu kandydatur zgłoszonych w kategorii „Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu” za najlepszy uznano projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” realizowany przez powiaty parczewski, radzyński, bialski i lubartowski. Projekt swoim zasięgiem obejmie ponad 300 tysięcy mieszkańców z terenu czterech powiatów biorących udział w przedsięwzięciu.

Jury konkursu oceniało:

  • sposób i zakres zastosowania sieci bezprzewodowych i ich systemów do realizacji usług publicznych dla mieszkańców
  • skuteczność i trwałość partnerstwa między samorządami a operatorami lokalnymi 
  • zakres oddziaływania - stopnia, w jakim projekt wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu (powyżej 1 Mb/s).

(Paweł Krupa)

Powrót