Artykuły

img Poznaj Piękny Wschód
20-11-2012, 09:05

Żubr, bóbr, może łoś oraz inne zwierzęta, to aktorzy spektaklu pod tytułem „Piękny Wschód”. Jednak na największe wyróżnienie zasługuje scenografia, czyli … Piękny Wschód.

Kto, jak i dlaczego.

Pomysłodawca projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki” jest Polska Organizacja Turystyczna. Kampania finansowania jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polskie Wschodniej. Projekt uzyskał prawie 24 000 000 zł dofinansowania.

Pokazać piękno przyrody oraz wszystko to co kryje w sobie Polska Wschodnia to idea tego przedsięwzięcia. Trzon kampanii reklamowej stanowi dobrze opracowana oferta turystyczna obejmująca zasięgiem pięć województw: Warmińsko – Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie. Mimo niewątpliwej atrakcyjności całego makroregionu, projekt skupiał się na wybranych produktach turystycznych. Obok aktywnego wypoczynku, atrakcji krajoznawczych i zachwycającej przyrody prezentowane były również obszary wiejskie i kuchnia regionalna.

Odwiedź stronę www.pieknywschod.pl

Oferta turystyczna Polski Wschodniej skierowana jest do turysty, któremu wystarczy garść informacji i kierunek zwiedzania, a właściwie odkrywania.

Klasyfikacja grupy docelowej projektu pozwoliła na stworzenie dwóch grup odbiorców – „Poszukiwacze inności” i „Turyści aktywni”. Pierwsza grupa to prawdziwi pionierzy. Poszukują czegoś nowego i niespotykanego. Z poradnika korzystają rzadko lub wcale bo sami dla siebie są przewodnikami. Druga grupa to ludzie aktywnie spędzający czas, lubiący ruch na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również materiały dla turystów z Niemiec i Ukrainy.

Ruch turystyczny w województwach objętych kampanią (rok 2011. Turyści zagraniczni.

100 000 turystów/rok

Podczas trwającej dwa lata kampanii reklamowej wykorzystano wszystkie dostępne media. Uzupełnieniem były konferencje prasowe oraz imprezy promocyjne, w szczególności targi turystyczne oraz jarmarki produktów wytwarzanych po wschodniej stronie Wisły. Województwo Lubelskie w projekcie przedstawiono głównie jako ośrodek wielonarodowy lezący na styku kultur i religii. Nie zabrakło również akcentu z powiatu lubartowskiego. Ambasadorem Ziemi Lubartowskiej był Pałac Zamoyskich w Kozłówce.

Całość projektu zwieńczona została kompleksowymi badaniami opinii publicznej, przeprowadzonych na trzech płaszczyznach:

Wiedza – znajomość regionów objętych projektem

Emocje – jakie emocje w badanych wywołuje wschód Polski

Zachowanie – gotowość spędzenia urlopu w Polsce Wschodniej

Najbardziej zyskały regiony takie jak Polesie i Roztocze, które praktycznie nikomu nieznane przed kampanią, teraz kojarzą się z poczuciem bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianej atrakcyjności turystycznej.

Jeden z plakatów promujących kampanię „Piękny Wschód”. Zwierzę, zabytek, slogan oraz widok z lornetki to nieodłączne elementy tej reklamy.

(pk)

Powrót