Artykuły

img Nowe zakupy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
08-02-2013, 13:31

Co roku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce stara się wzbogacić swoją kolekcję o nowe eksponaty. Obecnie, zbiór muzealiów powiększył się o następujące eksponaty:

1. Rzeźba z brązu, o oryginalnym tytule „Piqueur au Relais” [Dojeżdżacz na postoju], znanych francuskich artystów, Hipolita Moreau (wykonał postać ludzką) i Prospera Lecourtier (autora figur zwierząt). Przedstawia myśliwego w stroju z czasów Ludwika XV, z dwoma psami. Dzieło pochodzi z 1895 roku. Powstało w odlewni „Société de Bronze de Paris” a po raz  pierwszy było wystawione w Paryżu w 1900 roku. Od tego czasu cieszy się niezmienną popularnością, a jego odlewy, stare i współczesne, pojawiają się na aukcjach całego świata. ( więcej o rzeźbie na www.muzeumzamoyskich.pl w zakładce „eksponat tygodnia)

2. Dwie lampy naftowe z korpusami z kamionki japońskiej (Satsuma) z orientalnymi dekoracjami z przełomu XIX i XX wieku

3. Rysunek trzynastego ordynata na Zamościu – Konstantego Zamoyskiego. Choć jest to amatorski portret to ciekawostką może być fakt, iż zachowało się niewiele podobizn Ordynata, który wyjątkowo nie lubił pozować a wręcz unikał tego zajęcia.

Wszystkie zakupione przedmioty trafiły do naszej placówki dzięki finansowemu wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i uzupełnią obecną kolekcję muzealną.

Monika Januszek

Powrót