Artykuły

img Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2015
11-03-2015, 12:43

Co mają ze sobą wspólnego William Harley i Artur Davidson (Harley - Davidson) , Steve Jobs (Apple) , Grzegorz Grzelak (Atlas)? Wszyscy zaczynali jako mikro przedsiębiorcy z siedzibą w przydomowym garażu. Dzisiaj ich korporacje warte są miliony, a stworzone przez nich marki postrzegane są jako kultowe.

I Ty możesz zostać mikroprzedsiębiorcą roku.
 
Każdego roku Fundacja Kronenberga działająca przy City Handlowy organizuje konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Ideą konkursu jest wyróżnienie mikroprzedsiębiorców, którzy z sukcesem prowadzą biznes. Nagrodyi wyróżnienia będą przyznawane w trzech kategoriach START, PROGRES, SENIOR oraz MŁODY BIZNES.
W dotychczasowych edycjach udział wzięło 2000 podmiotów gospodarczych, z czego nagrodzonych zostało 103. Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach Koalicji na rzecz mikroprzedsiebiorczości
w skład której wchodzą m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Krajowa Izba Gospodarcza. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
 
Miała być druga Japonia… i jest.
 
Laureatem konkursu w roku 2014 został producent urządzeń obróbki ściernej SAN TECH. Kapitułę konkursu najbardziej urzekły metody zarzadzania firmą wzorowane na modelu stosowanym w Japonii. Dzięki przeniesieniu na polski rynek rozwiązań z Dalekiego Wschodu od momentu powstania firma zanotowała pięciokrotny wzrost przychodów notując coroczny wzrost o 80 %.
 
Od Start up do blue chips.
 
W drugiej dekadzie XXI wieku mechanizmy wspierania mikroprzedsiębiorstw przybrały różne formy.  Inkubatory przedsiębiorczości, firmy typu „start up” czy konkursy promujące innowacje, to niektóre
z form wspierania głównie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jednak nie zawsze o sukcesie decyduje zupełnie nowa usługa czy produkt. Spojrzenie na stare pomysły w nowy sposób spowodowało, że produkty tradycyjne przeżywają swój renesans.
Spośród kryteriów oceny stosowanych przy wyborze laureata konkursu jeden przykuwa  szczególną uwagę – wpływ na rodzinę oraz społeczność lokalną. W ostatnich latach przedsiębiorcy kładą duży nacisk na działania kryjące się pod pojęciem „społeczna odpowiedzialność biznesu”, w skrócie CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Najogólniej mówiąc jest to uwzględnienie w strategii przedsiębiorstwa interesów społecznych czy ochrony środowiska.  Jeśli dodamy do tego dobrą strategię rozwoju firmy, rozpoznawalną markę oraz wiele innych czynników, to droga od mikroprzedsiebiorcy do potentata giełdowego stoi otworem.
 
PK
Powrót