Artykuły

img Ex Thesauro Universitatis - Powiat Lubartowski Poleca
16-04-2013, 09:50

Najcenniejsze dzieła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II można oglądać w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Od 12 kwietnia w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce podziwiać można zbiory „ze skarbca uniwersyteckiego” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Zbiór ponad 4 000 eksponatów udało się zgromadzić dzięki darowiźnie ks. Jana Władzińskiego – kanonika diecezji lubelskiej. Większość tej wspaniałej kolekcji przepadła bezpowrotnie zajęta przez gestapo w roku 1939. Po wojnie, dzięki staraniom władz uniwersytetu, udało się częściowo odtworzyć kolekcję. Obecnie liczy ona 1 700 eksponatów.

Wśród eksponatów uwagę zwracają nazwiska autorów obrazów – Jan Matejko, Józef Chełmoński, Jerzy Kossak czy Jacek Malczewski. Wśród eksponatów znajdują się też okazy porcelany najlepszych manufaktur europejskich z Miśni, Wiednia i Berlina.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 12 kwietnia br. W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Patronat honorowy nad wystawą objął Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. 

Jacek Malczewski Widok na Wawel 

Jerzy Nowosielski Matka Boża Orantka

(pk)

Powrót