Artykuły

img 14,5 kilometra dróg, 605 hektarów gruntów i ponad 3 miliony złotych zainwestowanych w scalanie gruntów w Gminie Ostrówek.
01-10-2012, 13:22

28 września 2012 roku w sali konferencyjnej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku Kolonii podsumowano projekty scalań gruntów rolnych realizowane przez powiat lubartowski w Gminie Ostrówek.

Konferencja miała na celu podsumowanie projektów scalań gruntów rolnych w miejscowościach Jeleń i Ostrówek (gmina Ostrówek).

Wszystkich gości przybyłych na konferencję powitał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła. Starosta podkreślił, jak ważne znaczenie dla rolników ma scalanie gruntów. To mieszkańcy podpisujący się pod wnioskiem o wszczęcie postępowania scalaniowego obdarzają szczególnym zaufaniem Starostę, "powierzając" majątek swojego życia.

Głos w sprawie scalań gruntów zabrał również Wicewojewoda Marian Starownik. To w czasie gdy był Starostą Lubartowskim zostały złożone wnioski o przyznanie dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po przemówieniach zaproszonych gości nadszedł czas na przedstawienie rezultatów scalań. O obowiązujących procedurach oraz zaletach jakie niesie za sobą scalanie opowiedział Pan Bartosz Czech, który na co dzień pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. To właśnie geodeci z Wojewódzkiego Biura Geodezji w całości przeprowadzają scalania na terenie naszego województwa.

Najbardziej podniosłym momentem oraz zwieńczeniem konferencji było uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie dróg i pól. Idealnym miejscem do tego celu okazała się droga w Ostrówku, która dzięki scalaniu została przebudowana.  

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Powrót